Privacyverklaring

Daan BergOp deze pagina lees je alles over de manier waarop Maar dan Anders met jouw gegevens omgaat. Hier staat beschreven welke gegevens verzameld worden, waar en hoe deze worden opgeslagen, en wat jouw rechten zijn met betrekking tot deze gegevens.

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van de inhoud van deze pagina, hoor ik dat graag.

Daan Berg, eigenaar Maar dan Anders, 30 april 2018
Laatste update: 26 augustus 2018


Bedrijfsgegevens

Maar dan Anders
Dorpsstraat 78
2931 AG Krimpen aan de Lek

E-mail: daan@maardananders.net
Telefoon: (0180) 234 031

Maar dan Anders is geregistreerd als een eenmanszaak van Daan Berg bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 58571124. Het BTW-nummer van Maar dan Anders is NL220028734B01.

Verwerking van jouw gegevens

Om jou van dienst te zijn heeft Maar dan Anders gegevens nodig. Denk bijvoorbeeld aan je adresgegevens, zodat er een factuur gemaakt kan worden voor geleverde diensten en/of producten.
Maar dan Anders verzamelt en verwerkt uitsluitend gegevens op basis van de AVG-grondslag “noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”, tenzij anders vermeld en/of overeengekomen.

Hieronder staat uitgelegd welke gegevens worden verzameld en wat daarmee gebeurt.

Welke gegevens worden verzameld?

Multomappen. Foto: Pascal Thauvin
Multomappen. Foto: Pascal Thauvin
 • NAW-gegevens
  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
  • Straat, huisnummer, adres, woonplaats
  • E-mail adres
  • Telefoonnummer
  • Verzend- of bezoekadres
   (indien dit een ander adres dan het factuuradres betreft)
 • Gegevens van pin- en creditcardbetalingen
  (via betalingsprovider SumUp)

  • Tijd en datum van betaling
  • Geschatte locatie van betaling (op basis van GPS)
  • Omschrijving, deelbedragen en totaalbedrag van betaling
  • Kaarttype (bijv. Maestro, Visa, etc.)
  • Laatste 4 cijfers van het kaartnummer
  • Betaalmethode (bijv. chip van pinpas, draadloze betaling, creditcardbetaling, etc.)
  • Metadata van betaling (authorisatiemodus, authorisatie-informatie en EMV Data)
 • Aangekochte diensten en producten
 • Alle correspondentie
 • Alle creatieve data

Welke gegevens worden gedeeld, en met wie?

Gegevens over jouw transacties

Administratie

Betaalde factuur. Foto: John Ridley

Om de boekhouding in orde te houden, facturen en offertes te kunnen opstellen en om je te adviseren op basis van eerder uitgevoerd werk wordt administratie bijgehouden over alle producten en diensten die je bij Maar dan Anders gebruikt.

Alle facturen en offertes worden opgemaakt in accountingsoftware en lokaal opgeslagen op het bedrijfsadres van Maar dan Anders. Deze facturen worden gedeeld met jou als klant, en met het Nederlandse boekhoudkantoor KUBUS Rotterdam Centrum FB B.V.
Kubus is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdachtgever jegens derden, met uitzondering van gevallen zoals verdachte transacties of een onderzoek van justitie.

Van alle klantdata wordt door Maar dan Anders een tweevoudige offsite backup gemaakt, waarbij data kan worden opgeslagen en verwerkt buiten de EU. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Drive en Backblaze Computer Backup.
Beide diensten maken gebruik van versleutelingstechnieken zoals SSL om data-overdrachten onleesbaar te maken voor derden.

Lees meer over je privacy bij Google →
Lees meer over je privacy bij Backblaze →
Lees meer over je privacy bij Kubus in haar Algemene Voorwaarden →

Betalingen

SumUp Air kaartlezer
Een SumUp Air-kaartlezer.

Om pin- en creditcardbetalingen te verwerken maakt Maar dan Anders gebruik van hard- en software van het Britse bedrijf SumUp Payments Limited.

Dat bedrijf slaat de gegevens onder het bovengenoemde kopje “Gegevens van pin- en creditcardbetalingen” op om o.a. betalingen te verwerken, beveiliging te garanderen, voorkomen van fraude en andere illegale activiteiten en het beschermen van de rechten van SumUp.

Verzamelde informatie kan in dit proces worden overgedragen naar aan SumUp dienstverlenende bedrijven en instellingen buiten de Europese Economische Ruimte.
Daarnaast wordt informatie over jouw betaling gedeeld met partijen die onderdeel zijn van het betalingsproces, zoals jouw bank of het bedrijf wat jouw creditcardbetalingen verwerkt.

Lees meer over jouw privacy bij SumUp →

Correspondentie

Toen computers nog wat simpeler waren: Outlook Express op Windows 98. Foto: Simon Stradford

Als je met Maar dan Anders contact hebt worden gegevens opgeslagen over dit contact. Het betreft contact via e-mail, telefoon, Twitter, Facebook, WhatsApp en Telegram.
Bij contact langs deze wegen kan data worden opgeslagen en verwerkt buiten de EU.

Bij alle diensten worden de gesprekken opgeslagen. Bij telefoongesprekken gaat dat om een maand, behalve als een gesprek over een overeenkomst gaat of gebruikt moet worden als bewijsvoering; dan wordt het gesprek maximaal 7 jaar bewaard.

Alle andere diensten slaan gegevens voor onbepaalde tijd op.

Lees meer over jouw privacy bij onze dienstverleners voor:
E-mail – SupportTelefoonTwitterFacebookWhatsAppTelegram

Creatieve data

Het geluid van deze microfoon wordt misschien opgeslagen. Zonnebril niet inbegrepen. Foto: Emma Hastings

Naast correspondentie kan data die nodig is voor het uitvoeren van diensten worden opgeslagen. Denk bijvoorbeeld aan ruwe audio van een opnamesessie voor een voice-over, of beelden van digitalisatie van een videoband. Maar dan Anders bewaart deze data voor zolang als zij dit nodig acht, met een maximale bewaartermijn van 7 jaar.

Deze data wordt gebruikt om te kunnen bewijzen dat een dienst of product daadwerkelijk geleverd is, om op jouw verzoek een nieuw product of dienst uit te leveren op basis van eerder werk, of om jou op verzoek een kopie van eerder geleverd werk te verstrekken indien je het origineel bent kwijtgeraakt.

Deze data wordt nooit zonder jouw expliciete toestemming gepubliceerd of gedeeld met anderen, met uitzondering van de eerder genoemde backup-diensten Google Drive en Backblaze.

Lees meer over je privacy bij Google →
Lees meer over je privacy bij Backblaze →

Gegevens over jouw bezoek aan deze website

Gelukkig houden servers zelf bij wat er gebeurt, handmatig alles op papier zetten is nogal wat werk. Foto: Danny de Bruyne

Om de werking en veiligheid van deze website te faciliteren wordt een log bijgehouden van alle bezoeken die aan deze website gedaan worden. Hierin worden de volgende data bijgehouden:

 • vanaf welk IP-adres je een bestand van deze site opent;
 • op welke datum en tijd dit plaatsvindt;
 • welk bestand je opent, wat voor request dit is en wat de statuscode van de webserver was;
 • de headers van je browser.

Deze website wordt gehost door Transip B.V., zij genereren deze logs automatisch op basis van de activiteit die op deze website plaatsvindt. Logs zijn alleen in te zien door Maar dan Anders en Transip B.V., de laatste partij doet dit alleen op ons verzoek indien er problemen zijn met de website waarvoor dit nodig is.

Daarnaast kunnen gegevens uit logs worden overgedragen aan een overheidsinstantie (zoals justitie of politie) op vertoon van een geldig bevelschrift.

Gegevens voor de rechter

Een lange gang. Bij toeval die van de U.S. Supreme Court. Foto: David Lat

Maar dan Anders respecteert jouw privacy, maar ook de wet.
Daarom kan Maar dan Anders over jou verzamelde informatie openbaren als openbaring noodzakelijk is om te voldoen aan alle toepasselijke wet- of regelgeving, indien Maar dan Anders de veiligheid of integriteit van haar diensten moet beschermen, indien Maar dan Anders haar eigen rechten moet beschermen, of indien een overheidsinstantie door middel van een geldig bevelschrift informatie opeist.

Telemarketing en ander misbruik van informatie op deze website

Informatie van deze website mag op geen enkele wijze worden gebruikt voor marketingdoeleinden, of enig ander misbruik. Overtreders van deze regel stemmen er expliciet mee in dat hun informatie mag worden gedeeld met derden op elke wijze die Maar dan Anders nodig acht.
Zie voor meer informatie de disclaimer onderaan elke pagina op deze website.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Een zeven. Of, zoals sommige mensen zeggen: “zeuven”. Foto: Michelle Kwajafa

De gegevens die genoemd zijn op deze pagina worden bewaard voor een termijn van 7 jaar. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om nieuwe facturen op te stellen als je op een later moment opnieuw Maar dan Anders inroept. Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden om de boekhouding te controleren en de bedrijfsvoering van Maar dan Anders anderszins in goede banen te leiden.

Onder geen enkel beding zullen jouw gegevens worden doorgegeven of verkocht aan derden, met uitzondering van de gegevens waarvan wordt aangeven dat deze gedeeld worden.

Hoe worden gegevens beveiligd?

Slot. Svyatoslav Palenyy
Foto: Svyatoslav Palenyy

Correspondentie, facturen en andere gegevens die door Maar dan Anders worden bewaard zijn beveiligd met een inlognaam, wachtwoord en two-step authentication op basis van Google Authenticator. Daarnaast worden de systemen van het bedrijf en de betrokken medewerker(s) actief up-to-date gehouden met de laatste beveiligings- en OS-updates.

Gegevens van betalingen via pin, contactloos betalen en creditcard worden door betalingsprovider SumUp beveiligd volgens deze beveiligingsnormen:

Lees over de veiligheidsnormen van SumUp →
Lees over de beveiliging van de SumUp-kaartlezer →

Cookies

Maar dan Anders plaatst geen cookies op apparaten van websitebezoekers.

Controleer deze site op cookiechecker.nl →
Lees meer over cookies →

Jouw rechten

Informatie

Conform artikel 33 en 34 van de Wet bescherming persoonsgegevens is Maar dan Anders verplicht om jou te informeren over het gebruik van jouw gegevens. Dit is geregeld door deze informatie voor iedereen beschikbaar te stellen op deze webpagina.

Daarnaast is Maar dan Anders bereikbaar om deze privacyverklaring nader toe te lichten als je hier vragen, opmerkingen of klachten over hebt.

Lees meer over het recht op informatie bij de Autoriteit Persoonsgegevens →

Inzage

Deze jongen heb je niet nodig, geen kleine lettertjes hier. Foto: Andrey Volodov

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geven je het recht om aan ons te vragen welke gegevens wij van je hebben, en of je deze in kunt zien.

Maar dan Anders reageert conform de AVG op inzageverzoeken met de volgende informatie:

 • Een digitale kopie van alle gegevens die wij van je bezitten
 • Welke soorten persoonsgegevens wij verzamelen
 • Waarom wij bepaalde gegevens verwerken
 • Indien van toepassing: aan welke organisaties persoonsgegevens worden doorgegeven
 • Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
 • Welke privacyrechten je hebt:
  • Jouw persoonsgegevens laten wijzigen
  • Jouw persoonsgegevens laten aanvullen
  • Jouw persoonsgegevens laten wissen
  • Vragen om minder persoonsgegevens te verwerken
  • Bezwaar maken indien wij jouw persoonsgegevens verwerken
  • Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 • Indien van toepassing: van welke organisatie wij persoonsgegevens hebben ontvangen indien je deze niet zelf bij ons hebt aangemeld
 • Indien van toepassing: op basis van welke logica wij een geautomatiseerd besluit over iemand nemen

Lees meer over het recht op inzage binnen de Wbp bij de Autoriteit Persoonsgegevens →
Lees meer over het recht op inzage binnen de AVG bij de Autoriteit Persoonsgegevens →

Bezwaar

De AVG geeft je het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens.
In dat geval moeten wij stoppen met het verwerken van jouw gegevens, tenzij er dwingende gronden zijn die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of als de gegevens betrokken zijn bij een rechtsvordering.

Lees meer over het recht op inzage binnen de AVG bij de Autoriteit Persoonsgegevens →

Mutaties

Correctie en verwijdering

Conform artikel 16 van de AVG mag je om een verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van jouw persoonsgegevens vragen.
Volgens dit artikel mag je dit doen als deze gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming, waarbij het recht op vergetelheid geldig wordt. Dit lijkt op het recht op correctie, maar het geeft je meer geldige redenen om je persoonsgegevens te laten wissen.

Lees meer over het recht op correctie bij de Autoriteit Persoonsgegevens →
Lees meer over het recht op vergetelheid bij de Autoriteit Persoonsgegevens →

Beperking van verwerking

Artikel 18 van de AVG geeft je in sommige gevallen het recht op beperking van gebruik van jouw gegevens. Je hebt daar recht op als jouw gegevens (mogelijk) onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is, de gegevens niet meer nodig zijn, of als je bezwaar maakt tegen het verwerken van de gegevens.

Daarnaast zijn wij verplicht om jou op de hoogte te stellen van eventuele andere partijen die deze gegevens hebben gekregen, en hen vragen om de verwerking net als ons te beperken.

Lees meer over het recht op beperking van de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens →

Dataportabiliteit

Maar dan Anders geeft je conform artikel 20 van de AVG na een inzageverzoek altijd toegang tot alle data die het van je heeft.
Op deze manier heb je de vrijheid om over te stappen naar een andere leverancier; in dat geval kunnen wij de data naar jou sturen, of rechtstreeks naar de nieuwe leverancier.

Lees meer over het recht op dataportabiliteit bij de Autoriteit Persoonsgegevens →

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Maar dan Anders neemt geen besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens. Indien dit wel zo zou zijn, is van belang om te weten dat de AVG je het recht heeft op een menselijke blik bij besluiten die over jou gaan.

Lees meer over het recht op een menselijke blik bij besluiten bij de Autoriteit Persoonsgegevens →

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Kom je er niet uit met Maar dan Anders? Dan heb je altijd het recht om de Autoriteit Persoonsgegevens te contacteren.

Neem contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens →